26
آوریل

بند پرده و شرابه

از شرابه یا بند پرده برای تکمیل مدل پرده استفاده می شود و به صورت کناره در دو طرف محل نصب پرده قرار می گیرد و جلوه زیبا و با شکوهی به پرده می دهد. استفاده از بند پرده این امکان را به شما می دهد که بتوانید از روشنایی و نور بیشتری برای اتاق بهره ببرید. شرابه ها در بازار به صورت آماده به فروش می رسد. ولی اگر مایل هستید که بند پرده را خودتان تهیه کنید بهتر است که از خود پارچه و یا پارچه دیگری که رنگ آن با رنگ پرده هماهنگی داشته استفاده کنید. در پایان کار یک حلقه به دو انتهای آن وصل کنید تا بتوانید آن را روی گل میخ بیندازید.