26
آوریل

اندازه گیری پنجره

قبل از دوخت پرده ابتدا باید ابعاد دقیق پنجره مورد نظر را به دست آورید این کار به منظور اطلاع از پارچه مورد نیاز برای دوخت پرده صورت می گیرد. در ضمن چین پرده و مدل والان را هم در نظر بگیرید. اندازه گیری ها را کامل و دقیق انجام دهید زیرا اندازه گیری صحیح برای بدست آوردن یک الگو بسیار مهم است.

هنگام اندازه گیری از یک متری فنری استفاده کنید و از پنجره شما بزرگتر از حد معمول بود اندازه گیری را به کمک فرد دیگی انجام دهید تا اندازه های به دست آمده دقیق باشد. قبل از شروع به اندازه گیری ابتدا نوع پنجره ، بلندی و کوتاهی، پهن یا باریک بودن، نحو باز و بسته شدن پنجره و محل استقرار آن از مهمترین عواملی است که باید هنگام اندازه گیری مد نظر قرار داده شوند. زیرا پنجره های بکار رفته در منزل هر کدام دارای ابعاد و اشکال مختص به خود می باشد.

اگر می خواهید پرده ای را برای اتاق پذیرایی تهیه کنید سعی کنید که اندازه گیری پنجره را بلندتر در نظر بگیرید. زیرا در دوخت و زیبایی اتاق سهم بسزایی دارد.

برای اندازه گیری در اتاق های نشیمین، آشپزخانه و اتاق خواب ها سعی بر این است که بیشتر حالت استاندارد پنجره پوشش داده شود.

نکته دیگری که باید خوب بدان توجه کنید این است که هنگام اندازه گیری متر را به سقف چسبانده و تا زمین آن را اندازه بزنید.

برای ریل های ساده و معمولی 3 سانتی متر، برای ریل های اتوماتیک 4 سانتی متر و برای ریل های طلایی و چوبی 7 سانتی متر از اندازه آن کسر کرده و در کاغذی آن را یادداشت کنید.

و یا اینکه اندازه گیری در میله پرده های معمولی از لبه بالای میله پرده و در میله پرده های گرد و ضخیم از سوراخ زیر حلقه ها اندازه گیری می شود اگر می خواهید میله پرده را در بالای پنجره شما کوتاه است حداقل 10 سانتی متر زیر پنجره را اندازه بزنید. البته با توجه به فرم پنجره و مدل انتخابی و سلیقه خود می توانید اندازه های را تغییر دهید و آن را بلندتر و یا پهن تر از حد معمول در نظر بگیرید.